Oροι Χρησης

Η εταιρεία «RADCAST Ι.Κ.Ε.» (εφεξής «RADCAST»), που εδρεύει στην Aθήνα Αττικής, επί της οδού Κολωνού 12-14, και είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους η εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση.

Εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.radcast.gr αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του www.radcast.gr, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή την χρήση που θα πραγματοποιήσει και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς.

Η RADCASTδεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.radcast.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται (για παράδειγμα πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της RADCAST  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο όλου του ανωτέρω περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.radcast.gr με εξαίρεση την αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Προϋπόθεση για την αποθήκευση για προσωπική χρήση αποτελεί η σαφής αναφορά της προέλευσης του περιεχομένου.

Περιορισμός ευθύνης της RADCAST

Η RADCAST δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.radcast.gr. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου www.radcast.gr παρέχονται όπως ακριβώς είναι, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Η RADCAST δεν εγγυάται ότι:

Ο διαδικτυακός τόπος www.radcast.gr ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα λογισμικά που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση η RADCAST MEDIA λαμβάνει όλα τα μέτρα, στο πλαίσιο του δυνατού, ώστε να αποφευχθούν κακόβουλες ενέργειες, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη αποφυγή τους.

Το περιεχόμενο των σελίδων είναι απολύτως ορθό, πλήρες και διαθέσιμο και διατίθεται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

Η RADCAST MEDIA δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή διαφημιστικών banners, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων για την αιτία αυτή.

Η RADCAST MEDIA χρησιμοποιεί cookies για την μέτρηση της επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου www.radcast.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για λόγους marketing/απόδοσης των διαφημίσεων που αναρτώνται.

Κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της RADCAST MEDIA, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies παρακαλώ ανατρέξτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η RADCAST MEDIA τηρεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, καθώς και τον Νόμο 4070/2012.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της RADCAST και του επισκέπτη/χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε, αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και για κάθε πρόβλημα του διαδικτυακού τόπου νομικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected]