Το τραύμα επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, πώς σχετιζόμαστε, πώς αισθανόμαστε στο σώμα μας, πώς εκφράζουμε συναισθήματα, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε.

Το τραύμα δεν είναι αυτό που σου συνέβη. Το τραύμα είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σου ως αποτέλεσμα αυτού που σου συνέβη.

  • traumahelp

Επεισοδια